پرازوسین‌ (PRAZOSIN)

پرازوسین‌ در درمان‌ زیادی‌ فشارخون‌ مصرف‌ می‌شود.


بیماری های مرتبط

این‌ دارو از مجرای‌ گوارش‌ بخوبی‌ جذب‌ می‌شود. متابولیسم‌  آن‌ احتمالا کبدی‌ است‌. نیمه‌ عمر دارو 3 ـ  2ساعت‌ است‌ که‌ در نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، ممکن‌ است‌ به‌ بیش‌ از دو برابر برسد. اثرکاهنده‌ فشارخون‌ پس‌ از یک‌ نوبت‌ مصرف‌ دارو، طی‌ دو ساعت‌ و در نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، خیلی‌ سریع‌ ظاهر می‌شود. زمان‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اوج‌ غلظت‌ این‌ دارو 3 ـ 1ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اوج‌ اثر کاهنده‌ فشارخون‌ پس‌ از مصرف‌ مقدار واحد 4 ـ 2 ساعت‌ است‌. در نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، این‌ زمان‌ یک ساعت‌ است‌. این‌ دارو عمدتا از طریق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.


پرازوسین‌ در نارسایی‌ قلب‌ ناشی‌ از انسداد مکانیکی‌ (از جمله‌ تنگی‌ آئورت‌) نباید مصرف‌ شود.


1 ـ این‌ دارو در سالخوردگان‌ و بیماران‌ مبتلا به‌ بیماریهای‌ شدید قلبی‌ باید با احتیاط فراوان‌ مصرف‌ شود.

2 ـ اولین‌ مقدار مصرف‌ دارو، ممکن‌ است‌ سبب‌ کلاپس‌ ناشی‌ از کاهش‌ فشار خون‌ شود.

3 ـ در طول‌ درمان‌ نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌، ممکن‌ است‌ نسبت‌ به‌ اثر پرازوسین‌ تحمل‌ ایجاد شود.

4 ـ اندازه‌ گیری‌ فشارخون‌ در فواصل‌ منظم‌ طی‌ مصرف‌ دارو، ضرورت‌ دارد.

5 ـ مقدار مصرف‌ دارو باید براساس‌ پاسخ‌ فشار خون‌ و نیاز هر بیمار تنظیم‌ شود


کمی‌ فشارخون‌ در حالت‌ ایستاده‌، ناشی‌ از اولین‌ مقدار مصرف‌، 30 دقیقه‌ تا 2 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ ایجاد شده‌ و ممکن‌ است‌ شدید باشد. سرگیجه‌ یا منگی‌، بخصوص‌ هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابیده‌ یا نشسته‌، درد قفسه‌ سینه‌، از حال‌ رفتن‌ ناگهانی‌، ضربان‌ نامنظم‌ قلب‌، تنگی‌ نفس‌، ورم‌ پا یا قسمت‌ تحتانی‌ ساق‌ پا وافزایش‌ وزن‌ با مصرف‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.


اثر کاهنده‌ فشارخون‌ پرازوسین‌ ممکن‌ است‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضد درد و ضد التهاب‌ غیر استروئیدی‌، بخصوص‌ ایندومتاسین‌، استروژن‌ها یا داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ کاهش‌ یابد. مصرف‌ همزمان‌ پرازوسین‌ با دوپامین‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ خنثی‌ شدن‌ اثردوپامین‌ در ایجاد انقباض‌ عروق‌ محیطی‌ شود. مصرف‌ همزمان‌ افدرین‌ با این‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ کاهش‌ اثر افدرین‌ درافزایش‌ فشارخون‌ شود.

 

 


1ـ دارو باید حتی‌ در مواقعی‌ که‌ احساس‌ بهبودی‌ می‌شود، مصرف‌ گردد.

2 ـ این‌ دارو زیادی‌ فشار خون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌کند. مصرف‌ دارو ممکن‌ است‌ برای‌ تمام‌ عمر ضروری‌ باشد.

3 ـ هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابیده‌ یا نشسته‌ باید احتیاط شود.

4 ـ در صورت‌ بروز سرگیجه‌ یا منگی‌ به‌ ویژه‌ پس‌ از مصرف‌ مقدار شروع‌ دارو،باید احتیاط شود.


بزرگسالان‌: در درمان‌ زیادی‌ فشارخون‌، مقدار شروع‌ 1 ـ 0.5 میلی‌گرم‌ دو یا سه‌ باردر روز است‌. مقدار نگهدارنده‌ بر حسب‌ نیاز بیمار و بتدریج‌ تنظیم‌ می‌شود (معمولا15 mg/day ـ 6 در دو یا سه‌ مقدار منقسم‌).

کودکان‌: با سن‌ کمتر از 7 سال‌، ابتدا  0.25میلی‌ گرم‌ دو یا سه‌ بار در روز مصرف‌ می‌شود. این‌ مقدار بر حسب‌ پاسخ‌ بیمارتنظیم‌ می‌شود. در کودکان‌ 12 ـ 7 سال‌، ابتدا 0.5 میلی‌ گرم‌ دو یا سه‌ بار در روزمصرف‌ می‌شود که‌ بر حسب‌ پاسخ‌ بیمارتنظیم‌ می‌شود.