پرازوسین (PRAZOSIN (as HCl

درمان‌ زیادی‌ فشارخون‌

بزرگی خوش‌خیم پروستات


Tablets: Prazosin 1 mg
Scored Tablets: Prazosin 5 mg


نیمه عمر: 3-2 ساعت

دفع : عمدتا از طریق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.


حساسیت مفرط

نارسایی‌ قلب‌ ناشی‌ از انسداد مکانیکی‌ (از جمله‌ تنگی‌ آئورت‌) 


سرگیجه، سردرد، خواب‌آلودگی، ضعف، سنکوپ با دوز اول، افسردگی.
هیپوتانسیون ارتوستاتیک، طپش قلب.
تاری دید، خشکی دهان.
استفراغ، اسهال، کرامپ‌های شکمی، یبوست، تهوع.
پریاپیسم، ایمپوتانس.


اثر کاهنده‌ فشارخون‌ پرازوسین‌ ممکن‌ است‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضد درد و ضد التهاب‌ غیر استروئیدی‌، بخصوص‌ ایندومتاسین‌، استروژن‌ها یا داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ کاهش‌ یابد.

مصرف‌ همزمان‌ پرازوسین‌ با دوپامین‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ خنثی‌ شدن‌ اثردوپامین‌ در ایجاد انقباض‌ عروق‌ محیطی‌ شود.

مصرف‌ همزمان‌ افدرین‌ با این‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ کاهش‌ اثر افدرین‌ درافزایش‌ فشارخون‌ شود.


دارو را شبها و قبل‌از خواب مصرف کنید.
با معده خالی بهتر است.

 این‌ دارو زیادی‌ فشار خون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌کند. مصرف‌ دارو ممکن‌ است‌ برای‌ تمام‌ عمر ضروری‌ باشد.

 هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابیده‌ یا نشسته‌ باید احتیاط شود.

 در صورت‌ بروز سرگیجه‌ یا منگی‌ به‌ ویژه‌ پس‌ از مصرف‌ مقدار شروع‌ دارو،باید احتیاط شود.


بزرگسالان‌: در درمان‌ زیادی‌ فشارخون‌، مقدار شروع‌ 1 ـ 0.5 میلی‌گرم‌ دو یا سه‌ باردر روز است‌. مقدار نگهدارنده‌ بر حسب‌ نیاز بیمار و بتدریج‌ تنظیم‌ می‌شود (معمولا15 mg/day ـ 6 در دو یا سه‌ مقدار منقسم‌)

کودکان‌: با سن‌ کمتر از 7 سال‌، ابتدا  0.25میلی‌ گرم‌ دو یا سه‌ بار در روز مصرف‌ می‌شود. این‌ مقدار بر حسب‌ پاسخ‌ بیمارتنظیم‌ می‌شود. در کودکان‌ 12 ـ 7 سال‌، ابتدا 0.5 میلی‌ گرم‌ دو یا سه‌ بار در روزمصرف‌ می‌شود که‌ بر حسب‌ پاسخ‌ بیمارتنظیم‌ می‌شود.

بزرگی خوش‌خیم پروستات

بالغین: ابتدا 1-2 mg  از راه خوراکی، دوبار در روز . می‌توان با دوز 1-9 mg  در روز نیز این دارو را تجویز کرد.


طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد