پرازوسین Prazosin

Minipress , Razo-Prazocin

داروهای قلبی و عروقی

داروی با نسخه

نام شرکت

کشور سازنده

دوز

اشکال دارویی

نام ژنریک

رازک

Iran

1mg , 5mg

Tablet

Prazosin HCI

 

 • Tablets: Prazosin 1 mg
 • Scored Tablets: Prazosin 5 mg

 • بزرگی خوش‌خیم پروستات

 • حساسیت مفرط
 • نارسایی‌ قلب‌ ناشی‌ از انسداد مکانیکی‌ (از جمله‌ تنگی‌ آئورت‌) 

 • سرگیجه
 • سردرد
 • خواب‌آلودگی
 • ضعف
 • سنکوپ با دوز اول
 • افسردگی
 • هیپوتانسیون ارتوستاتیک
 • طپش قلب
 • تاری دید
 • خشکی دهان
 • استفراغ وتهوع
 • کرامپ‌های شکمی
 • یبوست
 • اسهالپریاپیسم
 • ایمپوتانس

 • اثر کاهنده‌ فشارخون‌ پرازوسین‌ ممکن‌ است‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با داروهای‌ ضد درد و ضد التهاب‌ غیر استروئیدی‌، بخصوص‌ ایندومتاسین‌، استروژن‌ها یا داروهای‌ مقلد سمپاتیک‌ کاهش‌ یابد.
 • مصرف‌ همزمان‌ پرازوسین‌ با دوپامین‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ خنثی‌ شدن‌ اثردوپامین‌ شود.
 • مصرف‌ همزمان‌ افدرین‌ با این‌ دارو ممکن‌ است‌ موجب‌ کاهش‌ اثر افدرین‌ شود.

 • دارو را شبها و قبل‌از خواب مصرف کنید.
 • با معده خالی بهتر است.
 •  این‌ دارو زیادی‌ فشار خون‌ را درمان‌ نمی‌کند، بلکه‌ آن‌ را کنترل‌ می‌کند. مصرف‌ دارو ممکن‌ است‌ برای‌ تمام‌ عمر ضروری‌ باشد.
 •  هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابیده‌ یا نشسته‌ باید احتیاط شود.
 •  در صورت‌ بروز سرگیجه‌ یا منگی‌ به‌ ویژه‌ پس‌ از مصرف‌ مقدار شروع‌ دارو، باید احتیاط شود.

مقادیر ناچیزی در شیر ترشح می‌شود بنابراین توصیه نمی‌شود.


نحوه اثر ضد فشار خون :

 به‌صورت انتخابی گیرنده‌های آلفا ـ آدرنرژیک را مهار می‌کند.


نیمه عمر: 3-2 ساعت

دفع : عمدتا از طریق‌ صفرا و مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.


درمان‌ زیادی‌ فشارخون‌

 • بزرگسالان‌مقدار شروع‌ 1 ـ 0.5 میلی‌گرم‌ دو یا سه‌ باردر روز است‌. مقدار نگهدارنده‌ بر حسب‌ نیاز بیمار و بتدریج‌ تنظیم‌ می‌شود (معمولا15 mg/day ـ 6 در دو یا سه‌ مقدار منقسم‌)
 • کودکان‌: با سن‌ کمتر از 7 سال‌، ابتدا  0.05 - 0.25 میلی‌ گرم‌ دو یا سه‌ بار در روز مصرف‌ می‌شود. این‌ مقدار بر حسب‌ پاسخ‌ بیمارتنظیم‌ می‌شود. در کودکان‌ 12 ـ 7 سال‌، ابتدا 0.5 میلی‌ گرم‌ دو یا سه‌ بار در روزمصرف‌ می‌شود که‌ بر حسب‌ پاسخ‌ بیمارتنظیم‌ می‌شود.

بزرگی خوش‌خیم پروستات

 • بزرگسالان :ابتدا 1-2 mg  از راه خوراکی، دوبار در روز. می‌توان با دوز 1-9 mg  در روز نیز این دارو را تجویز کرد.

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد