پیشگیری از زوال عقل با ورزش
پیشگیری از زوال عقل با ورزش

پیشگیری از زوال عقل با ورزش

20 دی 1396

مطالعات متعدد نشان داده‌اند که ورزش در پیشگیری از اختلالات شناختی و دمانس (زوال عقل) در دوران سالمندی موثر است. به تازگی نیز چگونگی تاثیر ورزش بر متابولیسم مغز بررسی شده است.
در این مطالعه محققان به منظور درک بهتر اثرات مثبت ورزش بر مغز اثرات ورزش منظم را بر متابولیسم مغز و حافظه در 60 شرکت‌کننده که 65 تا 85 ساله بودند، بررسی نمودند. پارامترهای حرکتی، تناسب قلبی – تنفسی و عملکرد شناختی افراد بررسی شد. شرکت‌کنندگان به مدت 12 هفته هر هفته 3 مرتبه از دوچرخه استفاده کردند. 
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ورزش منظم نه تنها سبب افزایش تناسب اندام می‌شود، بلکه اثر مثبتی بر متابولیسم مغز دارد.
در گروه کنترل غلظت کولین افزایش یافت، اما در افرادی که ورزش کرده بودند غلظت کولین ثابت باقی ماند. در گروهی که ورزش کرده بودند کارآیی قلبی افزایش یافت. 
به گفته محققان ورزش از افزایش کولین جلوگیری می‌کند. غلظت این متابولیت اغلب درنتیجه افزایش از دست‌دهی سلول‌های عصبی، که به طور معمول در بیماری آلزایمر رخ می‌دهد، افزایش می‌یابد.
منبع:

S Matura et al. Translational Psychiatry 2017
 

تعداد بازدید: 104

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.