آیا ژن ها در عدم موفقیت برنامه های کاهش وزن مقصرند؟
آیا ژن ها در عدم موفقیت برنامه های کاهش وزن مقصرند؟

آیا ژن ها در عدم موفقیت برنامه های کاهش وزن مقصرند؟

6 آذر 1395

ممکن است افراد ژن ها را در افزایش وزن و افزایش خطر چاقی مقصر بدانند اما نتایج مطالعه منتشر شده در ژورنال BMJ نشان می دهد نمی توانند ژن ها را علت عدم موفقیت برای کاهش وزن قلمداد کنند.
مشخص شده است که افراد دارای ژن FTO به طور میانگین 3 کیلوگرم چاق تر هستند و احتمال چاق بودن آن ها 70 درصد بیشتر است. با این حال، نتایج تحقیقی که به تازگی با بررسی 8 مطالعه که شامل 9563 نفر بود نشان داد وجود این ژن از کاهش وزن جلوگیری نمی کند.
این مطالعه نشان می دهد که بهبود رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی مستقل از ساختار ژنتیکی فرد به کاهش وزن کمک خواهد کرد و اثرات ناشی از ژن FTO بر افزایش وزن مانعی جهت کاهش وزن نیست.
در این بررسی محققان دریافتند پاسخ به مداخلات انجام شده جهت کاهش وزن در افراد حامل ژن FTO در زنان و مردان، افراد جوان و مسن و مردم اقوام مختلف مشابه بود. به گفته محققان مطالعات آتی باید اثر FTO را بر روی کاهش وزن در سایر گروه های قومی بررسی نمایند. علاوه براین، اثرات سایر ژن های مرتبط با چاقی بر روی کاهش وزن باید بررسی شود.
منبع:


FTO genotype and weight loss: systematic review and meta-analysis of 9563 individual participant data from eight randomised controlled trials. BMJ, 2016
 

 

تعداد بازدید: 289

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.