آیا شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز با بروز سرطان مرتبط است؟
آیا شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز با بروز سرطان مرتبط است؟

آیا شیرین کننده مصنوعی سوکرالوز با بروز سرطان مرتبط است؟

10 آذر 1395

در جامعه ای که چاقی عامل خطر بروز بسیاری از بیماری ها شناخته می شود مواد کم کالری یا بدون کالری انتخاب های منطقی برای افرادی محسوب می شوند که به دنبال کنترل وزن خود هستند. برخی افراد در مورد سوکرالوز (نوعی شیرین کننده بدون کالری) نگرانی هایی مبنی بر ارتباط این شیرین کننده با بروز سرطان دارند. به تازگی ارزیابی نتایج حاصل از مطالعاتی که به بررسی ایمنی و سرطان زایی سوکرالوز پرداخته اند نشان داده که این شیرین کننده مصنوعی ایمن بوده و سبب بروز سرطان نمی شود. به گفته محققان بسیاری از این مطالعات مصرف مقادیری معادل 100 تا 1000 برابر مصرف معقول شیرین کننده ها را بررسی کرده اند. میزان مصرف قابل قبول سوکرالوز که توسط سازمان غذا و کشاورزی و سازمان بهداشت جهانی تائید شده است معادل 0 تا 15 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در روز است. در مطالعات انجام شده حتی زمانی که مقادیر مصرف سوکرالوز چندین برابر مقادیر توصیه شده بود مصرف سوکرالوز با بروز سرطان مرتبط نبود. در مطالعات طولانی مدت که بر روی مدل های حیوانی انجام شده بود شواهدی مبنی بر سرطان زا بودن سوکرالوز یافت نشد. همچنین در مطالعاتی که بر روی افراد سالم انجام شده بود مصرف سوکرالوز به خوبی تحمل شده و شواهدی مبنی بر سمیت یا سایر تغییرات مرتبط با بروز سرطان مشاهده نشد.
منبع:


Sucralose Non-Carcinogenicity: A Review of the Scientific and Regulatory Rationale. Nutrition and Cancer, 2016

 

تعداد بازدید: 325

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.